ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILOVANÁ 320 ĽAVÁ

ŠTÍTOVÁ LIŠTA PROFILOVANÁ 320 ĽAVÁ
Dĺžka
1425 mm
Dĺžka pokrytia
1280 mm