Y – HREBENÁČA GUĽATÝ 15-30°

Spojenie dvoch bokov a hrebeňa pokrytého hrebenáčmi Barrel 205. Pri sklone strechy od 15 do 30 stupňov

Y – HREBENÁČA GUĽATÝ 15-30°