Misia

Misia

Naším poslaním je pomáhať spokojným zákazníkom tak, že im ponúkame strechu bez starostí, ktorá je ľahká, minimálne 50 rokov pevná a krásna, a ktorá je výsledkom našich hodnôt.

Naše hodnoty

Odvaha je dôležitou hodnotou, ktorá zlepšuje našu schopnosť inovovať a riadene riskovať tak, aby sme našim akcionárom, zákazníkom, komunite aj zamestnancom zaistili rast nášho podnikania.

Buď odvážny

Poctivosť znamená úprimnosť a rešpekt vo vzťahoch s kolegami zamestnancami, zákazníkmi, komunitou, ako aj životným prostredím.

Poctivosť

Byť lepší každý deň znamená využívať všetky príležitosti na zlepšenie bez ohľadu na to, aké sú tieto príležitosti veľké či, naopak, malé.

Lepší každý deň

Bez zákazníkov a klientov nemôžeme podnikať – je to tak jednoduché. Postaviť zákazníka na prvé miesto neznamená len prosté zameranie sa na jeho potreby, ale tiež to, že všetko, čo robíme každý deň, robíme pre našich zákazníkov.

Zákazník na prvom mieste