Oceľ je tým najšetrnejším materiálom k prírode na svete

V skutočnosti ho možno recyklovať do nekonečna bez toho, aby sme stratili akúkoľvek z jeho vlastností. Keď kovovej streche GERARD skončí životnosť, nemusí skončiť na skládke. Môže byť opäť spracovaná ako iný výrobok z ocele.