Ľahké a odolné proti zemetraseniu

Ľahké a odolné proti zemetraseniu

Ušetrite peniaze montážou Gerardových ľahkých strešných škridiel na svoj dom! V rámci štrukturálnych nákladov možno dosiahnuť značných úspor. To preto, že aj starý a slabý krov dokáže uniesť GERARD a nemusí byť vystužený ani nahradený. 

My v GERARDovi hovoríme: „Ľahká strecha môže zlikvidovať ťažkú ​​váhu.“ Strešné škridly odolné proti extrémnym poveternostným podmienkam môžu ako sedemkrát ľahšie než betónové alebo pálené strešné škridly vzdorovať dokonca menším zemetraseniam. There are documented instances of other heavyweight roofing products collapsing homes while GERARD roofs in the same street remained intact and with minimal damage. Slabé steny dokážu uniesť ľahkú strechu, pričom jej pevnosť zaručuje vzájomné spojenie škridiel.