Aký je bežný postup pri projekte výmeny strechy?

Krok 1. Skontrolujte strechu: Pozrite si otázku č. 2, kde zistíte, čo potrebujete na kontrolu strechy.

Krok 2. Vyberte si novú strechu: Pozrite si otázku č. 4, kde zistíte, aké faktory je potrebné zvážiť.

Krok 3. Proces tvorenia rozpočtu: Rozpočet by mal na mieste zostaviť kvalifikovaný pokrývač.

Krok 4. Veľký deň: montáž. Keď si vyberiete pokrývača, zvyčajne budete musieť čakať 4-6 týždňov, kým začne s prácou. Viac o tejto téme nájdete na našej otázke č. 9.

Krok 5. Stála údržba. Vaša strecha si vyžaduje pravidelnú údržbu rovnako ako každá iná časť vášho domu. Iba vtedy bude vyzerať dobre, ak bude mať dlhú životnosť a splní podmienky záruky. Ďalšie informácie získate po montáži od našich kvalifikovaných pokrývačov.