HORNÉ OPLECHOVANIE

Kompatibilné so všetkými modelmi strešných krytín Gerard. Nahradí skrátenú strešnú krytinu pod hrebeňom.

HORNÉ OPLECHOVANIE
Dĺžka
1350 mm
Dĺžka pokrytia
1250 mm