HORNÉ OPLECHOVANIE 235

Univerzálny krycí element pre rozšírené čelné lemovanie

HORNÉ OPLECHOVANIE 235
Dĺžka
1350 mm
Dĺžka pokrytia
1250 mm