PLOŠINA

Platforma zabezpečuje bezpečnú prácu servisného personálu na strechách (komín, anténa, slnečný kolektor).

PLOŠINA