PLOŠINA

Platforma zabezpečuje bezpečnú prácu servisného personálu na strechách (komín, anténa, slnečný kolektor).

PLOŠINA
Kontakt

Dajte nám vedieť, či pre vás môžeme niečo urobiť!