UKONČENIE HREBENÁČA HRANATÉHO – NÁROŽIE

Umožňuje elegantné ukončenie uhlových líšt na začiatku hrebeňa.

UKONČENIE HREBENÁČA HRANATÉHO – NÁROŽIE