Y – HREBENÁČA HRANATÉHO

Spojenie dvoch bokov a hrebeňa pokryté uhlovými lištami.

Y – HREBENÁČA HRANATÉHO