Udržateľnosť

PLANÉTA ZEM BY SI VYBRALA GERARD.

 

Strecha GERARD z lisovanej ocele je jedným z ekologicky najšetrnejších strešných riešení.

 

VEDELI STE?

Oceľ je najekologickejším materiálom na svete?

V skutočnosti ju možno donekonečna recyklovať bez toho, aby stratila akúkoľvek zo svojich vlastností. Keď kovovej streche GERARD skončí životnosť, nemusí skončiť na skládke. Môže sa opäť spracovať ako iný výrobok z ocele.

 

Preprava oceľových škridiel spotrebuje menej energie.

Betónové a hlinené škridly sú zvyčajne mohutné a ťažké. Materiál na jednu strechu potrebuje na prepravu stredne veľké nákladné vozidlo. Toto nákladné auto môže prenášať škridly Gerard z lisovanej ocele pre približne 10 domácností, pričom spotrebuje na prepravu menej energie (a teda aj menej uhlíka).

 

Ľahká strecha si vyžaduje menšie množstvo dreva na konštrukciu

V porovnaní so strechou z betónových škridiel si strecha z lisovanej ocele nevyžaduje tak silný krov, čím šetrí prírodné zdroje. Inými slovami, na oceľové strechy GERARD sa spotrebuje menej stromovako v prípade betónových či hlinených striech.

 

GERARD uprednostňuje miestnych dodávateľov.

Spolupráca s miestnymi dodávateľmi je pre nás pri doručovaní surových materiálov mimoriadne dôležitá, pretože sa tak skracuje preprava a znižujú emisie CO2. Ak je to možné, využívame aj železničnú dopravu.

 

Čo pre nás znamená udržateľnosť

Definícia udržateľnosti je v skutočnosti veľmi široká. Existuje však všeobecne prijatá myšlienka trvalej udržateľnosti – schopnosť udržateľného rozvoja v dlhodobej perspektíve. Udržateľnosť je proces, cesta bez konca ; neustále zlepšovanie je cieľom samo o sebe.

 

Riadene pôsobenia na okolie ISO 14001

Spoločnosť Fletcher Building Roof Tile Group, výrobca strešných krytín Gerard, dodržiava štandard ISO 14001 na riadenie pôsobenia na životné prostredie, a zaviazala sa k trvalému zlepšovaniu udržateľnosti. Roof Tile Group sa riadi plánom trvalej udržateľnosti, ktorý umožňuje spoločnosti fungovať takým spôsobom, aby dosiahla finančný úspech práve starostlivosťou o životné prostredie , etickým vedením a s prijatím našej role korporátneho občana v komunitách, kde prebieha naša výroba.

Čo to znamená v každodennom živote?

Zopár príkladov za všetky:

Hospodárenie s určitým odpadom

Okrem ocele recyklujeme aj ďalšie materiály:

kamenné šupiny

kartón

drevené palety

plastovú fóliu atď.