Koľko to bude stáť?

V prípade, že chcete rýchlo vypočítať odhad približnej ceny kliknite na náš Strešný kalkulátor.

V opačnom prípade budete musieť zvážiť veľké množstvo premenných, ktoré sa premietajú do nákladov na rekonštrukciu (pozri otázku č. 6 pri podrobnom odhade), a tak odhad ceny nie je možný bez prehliadky a zmerania strechy. Pri výmene krytiny je dôležité, aby ste pri cene vzali do úvahy dlhodobé hľadisko. Náklady možno rozdeliť na počiatočné náklady (materiál a montáž) a náklady počas životného cyklu (napr. údržba a životnosť strechy). Úspory pri počiatočných nákladoch vám nemusia nevyhnutne priniesť dlhodobú úsporu. Montáž strechy z lacných materiálov a/alebo objednanej u nie príliš renomovaných obchodníkov môže skončiť tak, že budete musieť strechu za pár rokov vymeniť, a to zrejme na vlastné náklady, pretože nemusí spĺňať predpisy a vtedajší pokrývači už nemusia podnikať, alebo sa strecha pre daný účel nevhodne zvolila.

Je tu aj ďalšia dôležitá otázka:

Mám vymeniť izoláciu v stropnom priestore?

Montáž izolácie sa stáva omnoho jednoduchšou a rýchlejšou, ak strecha ešte nie je položená. Najväčší vplyv na udržanie tepla domu môže mať stropná izolácia. Výmena izolácie je v čase, keď je ešte strecha preč, ľahšia a mnohokrát lacnejšia ako jej rekonštrukcia cez strop. Vašu izoláciu bude potrebné vymeniť, ak je tenšia ako 12 cm, prederavená, otrhaná, mokrá či akýmkoľvek iným spôsobom poškodená. Ďalšie informácie nájdete v časti izolácie.